NBA แถลงการณ์มาตรการใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไวรัสโควิด 19

ฝ่ายจัดการแข่งขัน บาสเกตบอล NBA ได้ออกแถลงการณ์กฎใหม่เพื่อให้สอดคล้อง กับการฉีดวัคซีนไวรัส covid-19 ในอเมริกาซึ่ง NBA ได้ระบุในรายงานว่าสำหรับทุกสโมสร ที่พาทีมงานนักกีฬาเข้าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจะไม่ต้องเข้ารับการตรวจ test ไวรัสตามมาตรการเดิม และรวมถึงปริมาณประชากรที่ได้รบวัคซีนในรัฐของทีมที่ตั้งอยู่ด้วย